Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

Mashe
16:58
16:58
9199 52da 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaSkydelan Skydelan
Mashe
16:57
0590 e660 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaaviee aviee
Mashe
16:57
3955 436f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaSkydelan Skydelan
Mashe
16:57
Reposted fromDennkost Dennkost viaaviee aviee
Mashe
16:56
6041 01ba 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaSkydelan Skydelan
Mashe
16:55
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
Reposted frommoreorless moreorless viaSkydelan Skydelan
Mashe
16:55

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde vialadymartini ladymartini
16:54
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viaSkydelan Skydelan
Mashe
16:54
2825 b845
Reposted frombloodymonk bloodymonk vialadymartini ladymartini
Mashe
16:53
Boże, co za okrutny i zimny świat stworzyłeś poza kołderką :c
— pierwsza poranna myśl
Reposted fromMrsSuperstar MrsSuperstar viaSkydelan Skydelan
Mashe
16:53
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viaSkydelan Skydelan
Mashe
16:53
6326 e5a9
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaSkydelan Skydelan
Mashe
16:51
Utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego jest tak samo istotnym składnikiem eleganckiego stylu bycia i oznaką dobrych manier jak mocny uścisk dłoni. Świadczy o szacunku, jakim darzymy rozmówcę, a także o naszej pewności siebie. W ten sposób dajemy do zrozumienia, że nie mamy nic do ukrycia. Osoba, która utrzymuje kontakt wzrokowy, wysyła komunikat, że jest godna zaufania. Ponadto, gdy patrzymy naszemu rozmówcy w oczy, dajemy mu poznać, że go uważnie słuchamy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna vialadymartini ladymartini
Mashe
16:51
6656 3621 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaslova slova
Mashe
16:50
6775 99b5
Reposted frommarvelous marvelous viaPicki91 Picki91
16:50
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viaSkydelan Skydelan
Mashe
16:50
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior vialadymartini ladymartini
Mashe
16:49
Mashe
16:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl