Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

Mashe
11:23
6710 3968 500
Reposted fromNocephya Nocephya viafadenb fadenb
11:23
8658 1dbc
Reposted fromdivi divi viapiehus piehus
Mashe
11:23
1139 ec57
Reposted frompiehus piehus viasrcemoje srcemoje
Mashe
11:23
4469 87a8
Reposted frompajlot pajlot viafadenb fadenb
Mashe
11:22


Take this!
Mashe
11:22
Reposted fromDennkost Dennkost viafadenb fadenb
Mashe
11:22
7031 5c71 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaSzczurek Szczurek
Mashe
11:22
6547 ed5f 500
03.06.16
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaboli boli
Mashe
11:22
5634 12a3 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viapassingbird passingbird
Mashe
11:22
6544 5dfd
26.08.12
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaboli boli
Mashe
11:02
1765 9a3f 500
:3
Mashe
10:59
Reposted fromFlau Flau viafadenb fadenb
10:59
2058 922c 500

cupcakelogic:

garlick

Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viafadenb fadenb
Mashe
10:59
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viagaiqus gaiqus
Mashe
10:58

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaisssabel isssabel
Mashe
10:58
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
Mashe
10:57
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viakropq kropq
Mashe
10:57
3473 891c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunique-wm unique-wm
Mashe
10:56
Mashe
10:56
8491 fd58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl